• tausta_tekstiton_verkkosivuille.png

Läheishoiva

Kuka on läheishoivaaja?

Läheishoiva on läheisen ihmisen tarpeista huolehtimista, joka kattaa kaiken lähisuhteessa tapahtuvan avun ja huolenpidon. Se voi esimerkiksi olla kauppa- tai pankkiasioiden hoitamista, läsnäoloa yksinäisyyden hetkellä tai psyykkisen ja fyysisen tuen antamista.

Läheishoiva voi olla hoivan tai huolenpidon antamista, esimerkiksi terveydellisten asioiden seurantaa tai konkreettista auttamista päivittäisissä toimissa. Avun ja tuen antaminen voi tapahtua lähikontaktissa esimerkiksi omassa tai läheisen kodissa tai pidemmän etäisyyden päästä puhelimen tai verkon välityksellä. Tuen ja huolehtimisen laatu voi olla hyvin sitovaa, säännöllistä tai pitkäkestoista. Se voi olla myös ajoittaista, tilapäistä tai lyhyttä.

Läheishoiva voi olla myös jaettua esimerkiksi perheenjäsenten, sisarusten tai läheisten ihmisten kesken. Hoiva voi tapahtua tuettuna sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tai palveluntarjoajien kanssa tai ilman yhteiskunnan tukea. Läheishoivan muodot ja toteuttamistavat ovat moninaiset!

Suomessa on yli miljoona läheisestään huolta pitävää. Heistä noin 50 000 on tehnyt sopimuksen kunnan kanssa, eli toimivat virallisina omaishoitajina. Epävirallisia omaishoitajia ja/tai läheishoivaajia on siis paljon! Työssäkäyvistä noin 700 000 eli joka kolmas huolehtii läheisestään. Läheishoivan voidaan siis katsoa olevan meitä jokaista jossain elämänvaiheessa koskettava asia. (Lähde: Maria Akatemia: Läheishoivaaja, omaishoitaja vai ihan vain minä?)

free joomla templatesjoomla templates

Lieksan seudun omaishoitajat ja läheiset ry

Koulukatu 3, 81700 Lieksa

Y-tunnus: 1503476-4

Operaattoritunnus: 003723327487

 

-